Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020
  • Cập nhật: 25/09/2020
  • Lượt xem: 4898 lượt xem

Ngày 23/9/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 92/TB-UBND về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 (do thay đổi Trưởng ban, thành viên Ban tiếp công dân huyện)

Tháng

Ngày tiếp công dân

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân

Tháng 9/2020

Ngày 10/9/2020 (thứ 5)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21/9/2020 (thứ 2)

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 10/2020

Ngày 12/10/2020 (thứ 2)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/10/2020 (thứ 3)

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 11/2020

Ngày 10/11/2020 (thứ 3)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/11/2020 (thứ 6)

Chủ tịch UBND huyện

Tháng 12/2020

Ngày 10/12/2020 (thứ 5)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21/12/2020 (thứ 2)

Chủ tịch UBND huyện


Ngoài lịch tiếp nêu trên, công dân có nhu cầu gặp Chủ tịch UBND huyện để được tiếp đột xuất, công dân có thể liên hệ

với đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng ban Tiếp công dân huyện để đăng ký thời gian.

Cụ thể theo văn bản đính kèm: Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện.pdf