Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2020
  • Cập nhật: 08/09/2020
  • Lượt xem: 5330 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2020 để nghe Văn phòng HĐND&UBND; các phòng chuyên môn: Kinh tế và Hạ Tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình dự thảo các báo cáo.

Ngày 07/9/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2020 để nghe và thảo luận các nội dung: Dự thảo đăng ký chương trình làm việc toàn khóa của UBND huyện với Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 43 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020; dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 47 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trọng tâm là công nghiệp chế biến sâu nông lâm sản; dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 48 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, tập trung theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với đặc điểm tự nhiên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Với mỗi nội dung được trình bày tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo; đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận và giao phòng chuyên môn chù trì  xây dựng báo cáo tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo báo cáo.

T/h: Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)