Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2021
  • Cập nhật: 10/02/2021
  • Lượt xem: 1227 lượt xem

Ngày 02/02/2021 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 10-KH/HU về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2021, như sau:

Ban biên tập