Kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 20/04/2020
  • Lượt xem: 42161 lượt xem

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII đã ban hành Nghị quyết số 62-NQ/HU về "Thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2017-2020". Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nhận thức được những tồn tại hạn chế mà Nghị quyết số 62-NQ/HU đã chỉ ra, Ủy ban nhân dân huyện đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và áp dụng các giải pháp thực hiện một cách đồng bộ. Trong đó, toàn bộ các hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đều được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống phần mềm tại Bộ phận Một cửa đảm bảo đúng quy định, chính xác, kịp thời. Tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 3 năm 2020 các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 277 thủ tục đã tiếp nhận 14.463 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn đạt 99.8%, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả quá hạn đạt 0,2%; 138 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, đã tiếp nhận 69.428 hồ sơ tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn đạt 100%. Năm 2019, huyện Yên lập được xếp hạng thứ 1/13 huyện, thành, thị trong tỉnh về chỉ số cái cách hành chính.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa còn những tồn tại, như: Một số xã công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tiến hành chưa mạnh và thiếu chiều sâu. Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ bưu chính công ích ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn hạn chế.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa hướng tới xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thời gian tới UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”; thường xuyên cập nhật công khai các quy định về thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích các cá nhân, tổ chức lựa chọn hình thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến và qua Dịch vụ Bưu chính công ích; tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính./.

T/h: Đinh Thoa (VPHĐND&UBND huyện)