Yên Lập, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người dân
  • Cập nhật: 19/10/2021
  • Lượt xem: 4077 lượt xem

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là một trong những yếu tố quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Những năm qua, huyện Yên Lập đã đẩy mạnh công tác dạy nghề, đặc biệt là dạy nghề cho LĐNT, với những ngành nghề gắn với nhu cầu thực tế của người dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhu cầu lao động cần được đào tạo nghề luôn đặt ra những đòi hỏi bức thiết và cũng là một trong những chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vì vậy, huyện Yên Lập xác định, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho LĐNT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, các ngành chức năng tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn. Từ đó, triển khai việc tuyên truyền, định hướng học nghề cho người dân làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo và đề xuất với cấp trên phân bổ chỉ tiêu các ngành nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tập trung đa dạng hóa các loại hình dạy nghề Để giúp nông dân nâng cao trình độ và áp dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất, tạo tiền đề cho thanh niên, học sinh học nghề và liên thông lên trung cấp, cao đẳng nghề phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn, cung cấp nguồn lực có tay nghề kỹ thuật tham gia vào thị trường lao động trong nước.

Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về việc học nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Bên cạnh đó, luôn chú trọng việc tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm dưới nhiều hình thức nhằm giúp người lao động lựa chọn được ngành nghề phù hợp. 

Người lao động sau khi học các lớp đào tạo nghề đã phát huy được kiến thức về lĩnh vực mình được đào tạo, biết cách làm ăn, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ hoặc tự tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập cho gia đình. Nhờ vậy, từng bước thay đổi phương thức sản xuất trong Nhân dân, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo hướng dịch vụ có giá trị kinh tế cao.

 

Sau khi được tập huấn kỹ thuật, gia đình anh Trần Văn Công (xã Xuân Viên) đầu tư mô hình chăn nuôi gà với quy mô khoảng 3.000 con, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Trong thời gian thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện, cái được lớn nhất là người nông dân đã thay đổi được nhận thức. Từ thói quen lao động nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp, giờ đây phần lớn trong số họ đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết thông qua các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề... để đưa lại hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh.  Từ năm 2019 đến nay huyện đã mở 62 lớp tạo nghề cho lao động nông thôn chủ yếu là các ngành như: trồng trọt, chăn nuôi, điện, cơ khí, may công nghiệp...từ đó các học viên đặc biệt trong độ tuổi thanh niên sau khi học nghề đã mở trang trại phát triển chăn nuôi, tham gia trồng rừng, thành lập các đội xây dựng, mở các dịch vụ gò hàn, sửa chữa điện dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, bước đầu cho thu nhập cao.

  Theo thống kê, toàn huyện Yên Lập có trên 48.000 lao động trong độ tuổi, trong đó, lao động nông nghiệp chiếm trên 54%; lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 28%; lao động thương mại dịch vụ 18%, lao động chưa có việc làm ổn định 1,2%.  Thông qua các lớp đào tạo, hầu hết các học viên đều có tay nghề khá, tự tìm việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Đối với lao động nông thôn, các lớp tập huấn giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào mô hình sản xuất của gia đình, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên cùng đơn vị canh tác. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tại Yên Lập được duy trì ổn định ở mức 91,9%.


Giảng viên áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc trong việc dạy nghề cho lao động nông thôn

 Kết hợp giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện thường xuyên đã tích cực phối hợp với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu học viên đã kết thúc khóa đào tạo được đi làm việc. Tính trong năm 2019 đến nay có 2.074 học viên tốt nghiệp các lớp đi làm việc ở tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và phát triển nghề nghiệp tại chính quê hương mình. Song song với công tác đào tạo lao động phổ thông, huyện Yên Lập đang từng bước nâng cao dần việc đào tạo lao động có chất lượng nhằm phục vụ những ngành công nghiệp hiện đại như điện, điện tử, công nghệ thông tin. Hầu hết lao động nông thôn sau khi học xong các lớp dạy nghề đều đã có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Đặc biệt, luôn quan tâm thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Mặc dù cho ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng trong 2 năm gần đây toàn huyện đã có trên 2.000 lao động có việc làm mới.  Bằng những giải pháp cụ thể, công tác đào tạo nghề cho LĐNT của Yên Lập đã đạt được những kết quả đáng kể, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)