Yên Lập: Kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019
  • Cập nhật: 14/01/2020
  • Lượt xem: 10061 lượt xem

Vừa qua, Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ ( BTV) Huyện ủy và cá nhân các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019. Tới dụ có Đ/c Bùi Đình Thi - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các phòng, ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.


Năm 2019, BTV Huyện ủy Yên Lập đã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; đã ban hành 02 nghị quyết, 03 chỉ thị, 02 thông tri và lựa chọn 50 nội dung để đưa vào chương trình công tác năm 2019. Do vậy huyện đã hoàn thành (đạt và vượt) 27/27 chỉ tiêu theo kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,68 % tăng 2,18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 110 tỉ đồng.  Số lao động có việc làm tăng thêm : 1.628 người đạt 177% so với kế hoạch. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt: 27,88 triệu đồng/ người/ năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 2.98% Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đạt trên 1.000 tỉ đồng. Về xây dựng nông thôn mới, có 15 khu dân cư và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Bùi Đình Thi- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao nội dung kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy Yên Lập Đồng chí  đề nghị năm 2020 tập thể BTV Huyện ủy cần tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đề ra các giải pháp để tăng trưởng kinh tế; Chú trọng công tác phát triển tổ chức Đảng ngoài doanh nghiệp. Quan tâm đến công tác an ninh chính trị; Lãnh chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

T/h: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)