Trao bò cho hộ nghèo tại Thị trấn Yên Lập và Nga Hoàng
  • Cập nhật: 30/08/2018
  • Lượt xem: 48786 lượt xem

Thực hiện chương trình " Ngân hàng bò" nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, vừa qua, Ban vận động ngân hàng bò huyện Yên Lập tổ chức trao tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo 02 xã Nga Hoàng và Thị trấn Yên Lập.


.Bò1

Lãnh đạo hội chữ thập đỏ huyện trao bò cho hộ nghèo tại Thị trấn Yên Lập

 Ban vận động đã trao tặng 04 con bò cho 3 hộ ở Thị trấn Yên Lập và 01 hộ ở xã Nga Hoàng. Tổng giá trị bò giống trao tặng lần này trị giá 40 triệu đồng, nguồn do Hội Chữ thập đỏ huyện huy động. Sau khi nhận bò các hộ gia đình sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và thực hiện đúng nội dung về quản lý chăm sóc. Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm giúp đỡ các hộ nghèo chăn nuôi bò giống, phục hồi sinh kế, vươn lên thoát nghèo./

Bò1

Lãnh đạo hội chữ thập đỏ huyện trao bò cho hộ nghèo tại Thị trấn Yên Lập

 Ban vận động đã trao tặng 04 con bò cho 3 hộ ở Thị trấn Yên Lập và 01 hộ ở xã Nga Hoàng. Tổng giá trị bò giống trao tặng lần này trị giá 40 triệu đồng, nguồn do Hội Chữ thập đỏ huyện huy động. Sau khi nhận bò các hộ gia đình sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và thực hiện đúng nội dung về quản lý chăm sóc. Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm giúp đỡ các hộ nghèo chăn nuôi bò giống, phục hồi sinh kế, vươn lên thoát nghèo./.

Bò1

Lãnh đạo hội chữ thập đỏ huyện trao bò cho hộ nghèo tại Thị trấn Yên Lập

 Ban vận động đã trao tặng 04 con bò cho 3 hộ ở Thị trấn Yên Lập và 01 hộ ở xã Nga Hoàng. Tổng giá trị bò giống trao tặng lần này trị giá 40 triệu đồng, nguồn do Hội Chữ thập đỏ huyện huy động. Sau khi nhận bò các hộ gia đình sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và thực hiện đúng nội dung về quản lý chăm sóc. Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm giúp đỡ các hộ nghèo chăn nuôi bò giống, phục hồi sinh kế, vươn lên thoát nghèo./

Bò1

Lãnh đạo hội chữ thập đỏ huyện trao bò cho hộ nghèo tại Thị trấn Yên Lập

 Ban vận động đã trao tặng 04 con bò cho 3 hộ ở Thị trấn Yên Lập và 01 hộ ở xã Nga Hoàng. Tổng giá trị bò giống trao tặng lần này trị giá 40 triệu đồng, nguồn do Hội Chữ thập đỏ huyện huy động. Sau khi nhận bò các hộ gia đình sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và thực hiện đúng nội dung về quản lý chăm sóc. Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm giúp đỡ các hộ nghèo chăn nuôi bò giống, phục hồi sinh kế, vươn lên thoát nghèo./

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)