Tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 07/04/2020
  • Lượt xem: 4796 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa và chiếu phim tỉnh, tổ chức đợt tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19.


Với nội dung: Tập trung tuyên truyền tinh thần Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; những nội dung trọng tâm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.

 

Theo kế hoạch, trong thời gian từ 01/4 đến hết 15/4, Đội thông tin sẽ tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động tới toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm mọi người dân, góp phần cùng với cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh./.

Thực hiện: Hoàng Sơn (Phòng VHTT)