Tuyên truyền về chính sách xuất khẩu lao động tại Yên Lập
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 24142 lượt xem

Ngày 05/6, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, phối hợp với Trung tân giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập tổ chức buổi tuyên truyền về chính sách xuất khẩu lao động cho các em học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập.


Tại buổi tuyên truyền các thầy cô giáo và các em học sinh được truyền đạt một số nội dung chính sách về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động hiện nay và thông tin thị trường xuất khẩu lao động;Thông qua việc tuyên truyền, giúp các em học sinh có thêm định hướng nghề nghiệp cho bản thân, đồng thời từ những hiểu biết về chính sách giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp thu được, các giáo viên và học sinh sẽ là tuyên truyền viên về các  chính sách xuất khẩu lao động.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)