Ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid - 19
  • Cập nhật: 14/04/2020
  • Lượt xem: 6057 lượt xem

Ngày 13/4, các cơ quan, đơn vị gồm: Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện; Chi cục thi hành án dân sự; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Yên lập đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid - 19 với tổng số tiền 24.350.000 đ. Số tiền trên do các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia ủng hộ.


Đây là hoạt động thiết thực góp phần cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất cho công tác Phòng, chống dịch bệnh covid-19./. 

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)