Xã Trung Sơn bàn giao đất ở tái định canh định cư
  • Cập nhật: 02/12/2019
  • Lượt xem: 33567 lượt xem

UBND xã Trung Sơn huyện Yên Lập vừa tổ chức bàn giao đất ở tái định cư cho các hộ dân khu Dùng được thu hồi 100% diện tích đất ở thuộc dự án xây dựng Hồ chứa nước Ngòi Giành xã Trung Sơn.


Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện hướng dẫn các hộ bốc thăm lô đất

 Dự, chứng kiến và giám sát bàn giao đất có lãnh đạo phòng TN&MT,  Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện, lãnh đạo xã cùng trưởng khu dân cư; Tại đây 15 hộ dân khu Dùng xã Trung Sơn được thu hồi 100% diện tích đất ở thuộc dự án xây dựng Hồ chứa nước Ngòi Giành xã Trung Sơn đã bốc thăm nhận lô đất ở được cấp tại khu tái định canh, định cư gần tràn Bò Bơi thuộc khu Dùng. Khi được nhận đất ở các hộ dân đã vui mừng phấn khởi, đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vì từ nay đã có đất để xây dựng nhà ở tiếp tục phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

 

Các hộ nhận lô đất tại thực địa

 Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện và lãnh đạo xã Trung Sơn mong muốn bà con khi xây dựng nhà ở cần thống nhất giữa các hộ liền kề tạo cảnh quan đẹp cho khu tái định cư./. 

Thực hiện: Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập).