Xã Xuân An vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 27/04/2020
  • Lượt xem: 5157 lượt xem

Thực hiện Lời kêu gọi cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong thời gian từ ngày 27/3/2020 đến ngày 25/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Xuân An đã tổ chức phát động ủng hộ quỹ đến các khu dân cư và toàn thể nhân dân với tổng số tiền ủng hộ 24.230.000 đồng.


Trong quá trình vận động, Ban Vận động và Ban Công tác mặt trận các khu dân cư đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tập thể, cá nhân cùng chung tay góp sức cả nước để đẩy lùi dịch Covid-19. Tiêu biểu như ông Triệu Tiến Loan là đồng bào dân tộc Dao ở Khu Dần Thịnh đã ủng hộ 1.000.000 đồng./. 

Hồng Nhung (Công chức Văn hóa xã Xuân An)