Yên Lập: Đẩy mạnh thực hiện Bảo hiểm y tế trong học sinh
  • Cập nhật: 04/11/2019
  • Lượt xem: 34076 lượt xem

Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), cũng như phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lập chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đặc biệt là đối tuợng học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Là một trong những trường học có tỉ lệ học sinh tham gia BHYT cao nhất trong toàn huyện. Năm học 2019-2020, Trường tiểu học Thị trấn Yên Lập phấn đấu 100% các em  tham gia BHYT đồng thời thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và chương trình y tế trường học. Cô giáo Hà Thị Liên Hương- Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn Yên Lập cho biết “ Trước hết nhà trường xác định công tác BHYT là một nhiệm vụ quan trọng. Sang đến năm học 2019-2020 vẫn tiếp tuc phát huy những thành quả đó, nhà trường có 81% học sinh đã được cấp thẻ số còn lại 155 em phải mua, nhà trường sẽ tuyên truyền vận dộng để đạt 100% như năm học 2018-2019”.

Ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động ở từng trường học trên địa bàn; bố trí cán bộ bảo hiểm xã hội cùng các trường đối thoại trực tiếp với phụ huynh học sinh về chính sách bảo hiểm y tế cũng như quyền lợi và trách nhiệm của học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT huyện Yên Lâp đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế  tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho học sinh có thẻ BHYT. Năm học qua, toàn huyện có trên 1.000 lượt học sinh khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT với tổng chi phí trên 900 triệu đồng. Thông qua việc thực hiện BHYT học sinh, hệ thống y tế trường học được củng cố và phát triển, 100% học sinh tham gia BHYT trường học được thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình y tế trường học. Bác sỹ Phạm Hồng Hải- Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Yên Lập: "Đối với các trẻ em có thẻ BHYT nói chung và tất cả các bệnh nhân đến TT tế Yế Yên Lập đều được khám chăm sóc bảo đảm quyền lợi của BHYT cũng như Bộ y tế quy định về thanh toán đối với bệnh nhân có thẻ BHTY”


Chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại Trung tâm ý tế huyện Yên Lập

Với mục tiêu phấn đấu 100% trường học và 100% số học sinh tham gia BHYT, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại các cơ sở y tế. Thời gian tới BHXH huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Phó Giám đốc BHXH huyện Yên Lập cho biết: “BHXH phối hợp với phòng giáo dục trong công tác chỉ  đạo các nhà trường tuyên truyền cho học sinh phụ huynh cũng như là các em tham gia Bảo hiểm y tế, với mục tiêu của BHXH năm 2019 đạt tỉ lệ 100%”

Với sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn, nhất là cơ quan Bảo hiểm xã hội Huyện, công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học này sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, qua đó tạo điều kiện cho học sinh được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần gia tăng độ bao phủ về bảo hiểm y tế học sinh nói riêng và bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện nói chung./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)