Yên Lập: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
  • Cập nhật: 27/08/2018
  • Lượt xem: 45504 lượt xem

Sáng 27/6, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho hơn 200 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; Bí thư, phó bí thư các chi bộ; cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Sáng 27/6, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho hơn 200 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; Bí thư, phó bí thư các chi bộ; cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Dang1

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung quan trọng là: Quán triệt triển khai quy định số 102 ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về xử lý kỉ luật đảng viên  vi phạm và Hướng dẫn số 04 ngày 23/3/2018 của Ủy ban kiểm tra TW hướng dẫn thi hành một số điều của quy định 102. Những vấn đề cơ bản về thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết tố cáo trong Đảng; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Kỷ luật đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng./.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)