Yên Lập tập trung sản xuất vụ mùa
  • Cập nhật: 02/07/2020
  • Lượt xem: 4153 lượt xem

Ngay sau khi kết thúc thu hoạch vụ Xuân, bà con nông dân huyện Yên Lập bắt tay ngay vào các công việc chuẩn bị để kịp khung thời vụ sản xuất vụ mùa 2020.

Vụ mùa năm 2020, huyện Yên Lập gieo cấy 3.550ha lúa, trong đó chủ yếu là giống lúa Thiên ưu 8, Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7; hơn 100 ha nếp gà gáy các giống lúa thuần khác.


Xác định sản xuất vụ mùa năm nay sẽ gặp nhiều trở ngại do thời tiết dự báo có nhiều diễn biến thất thường, các đợt nắng nóng gay gắt có thể nhiều hơn, mưa, bão ảnh hưởng phức tạp. Ngay từ đầu vụ, huyện đã có phương án chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp gieo trồng; vận động nhân dân tích cực đẩy nhanh tiến độ làm đất, tập trung xuống đồng gieo cấy lúa theo khung lịch thời vụ. Cơ cấu trà mùa sớm, mùa trung bố trí hợp lý. Duy trì diện tích lúa lai đạt 44%; mở rộng diện tích lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống; đẩy mạnh thâm canh tập trung. Đến thời điểm này toàn huyện đã gieo cấy được 60% diện tích lúa.


Để giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, huyện Yên Lập đã chỉ đạo ngành chức cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn phân bón, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tới hộ sản xuất, hỗ trợ giá giống cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống thăm đồng, cùng với người dân theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)