Đoàn công tác huyện Yên Lập làm việc tại xã Xuân Viên
  • Cập nhật: 11/03/2020
  • Lượt xem: 7405 lượt xem

Đoàn công tác của huyện ủy Yên Lập do Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Xuân Viên


Tại buổi làm việc, Ban thường vụ Đảng ủy xã Xuân Viên đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu cơ bản  của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Xuân Viên lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXII. và Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, Đảng bộ xã có 12 chi bộ; 238 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết đảng bộ xã Xuân Viên lần thứ XIX. Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Ban chấp hành Đảng bộ xã đã thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội . Các tiểu ban xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung  cho công tác chuẩn bị đại hội. Đến nay việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành trong tháng 2.

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung như: Xã cần có đánh giá cụ thể vào các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra. Xác định khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; làm tốt điều kiện để chuẩn bị đại hội….


Kết luận tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Về nhiệm vụ đặt ra , Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh BTV Đảng ủy xã cần tiếp tục quán triệt sâu sắc  hướng dẫn chỉ đạo của các cấp đểnchỉ đạo chu đáo đúng quy trình  để tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã  nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên đoàn kiểm tra để triển khai thực hiện tập trung hoàn thiện các bước cho công tác tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.
Cũng trong chương trình làm việc đoàn công tác đã đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế, xã hội tại xã Xuân Viên.

Thực hiện: Hồng Vân- Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)