Hội nghị đầu bờ: Đánh giá mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn tại Ngọc Lập
  • Cập nhật: 17/09/2019
  • Lượt xem: 33276 lượt xem

Ngày 12/9, Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm khuyến nông huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình sản xuất lúa theo hướng cánh đồng mẫu lớn tại xã Ngọc Lập.

Mô hình thử nghiệm trồng giống lúa Thiên ưu 8, TB225 sản xuất theo diện tích tập trung được thực hiện tại  Khu Đá Bàn 1, Khu Đá Bàn 2 và Khu Hang Đùng xã Ngọc Lập với 150 hộ tham gia trên diện tích 30ha. Quá trình thực nghiệm cho thấy, ở vụ mùa 2019, hiện tượng lúa bị bệnh sinh lý giảm hơn, cây lúa phát triển tốt, năng suất trung bình đạt từ 85 đến 90 tạ/ha, chất lượng gạo ngon.


Thăm quan mô hình sản xuất

Đây là vụ đầu tiên xã Ngọc Lập đưa vào thử nghiệm sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn. Sau khi tham quan và đánh giá mô hình, các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao hướng sản xuất tập trung này, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục tạo điều kiện cho bà con nông dân được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật sản xuất thâm canh lúa cải tiến SRI và phòng trừ sâu bệnh sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường.

Thông qua mô hình đã tạo được sự kết nối giữa nhà nông với cơ quan chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất giúp địa phương xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa lúa gạo có chất lượng giá trị cao./. 

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)