KHU 5 XÃ XUÂN THỦY TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
  • Cập nhật: 14/11/2019
  • Lượt xem: 5222 lượt xem

Ngày 10/11, khu 5 xã Xuân Thủy long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc gắn với ngày pháp luật Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Thao - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo xã Xuân Thủy.

Trong năm 2019, nhân dân trong khu luôn chấp hành tốt các chủ trưởng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 7,8% (giảm 5% so với năm 2018), số hộ khá giàu tăng thêm.


Đồng Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân khu 5.

 Thay mặt BTV Huyện ủy đồng chí Nguyễn Mạnh Thao - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã Phát biểu động viên, tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân khu 5 xã Xuân Thủy; đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác tuyên truyền chủ trưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước; làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác dân chủ ở cơ sở, nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội giúp cho Ban công tác mặt trận khu dân cư hoạt động có hiệu quả.

 

 Tại ngày hội Ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020 

Thực hiện: Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)