Khu Thắng Quê xã Đồng Thịnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Cập nhật: 13/11/2019
  • Lượt xem: 7183 lượt xem

Sáng 12/11, Khu Thắng Quê xã Đồng Thịnh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đ/c Bùi Hồng Hoàng- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy tới dự chung vui với bà con nhân dân trong khu.


Tiết mục văn nhân dân nghệ của Khu biểu diễn tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Khu Thắng Quê xã Đồng Thịnh có 116 hộ, với 384 nhân khẩu, có 3 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 88%. Phát huy sức manh tập thể bà con nhân dân trong khu đoàn kết hống nhất, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cùng nhau tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/ người/năm, số hộ nghèo giảm còn 12%. Khu có trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh..

Phát biểu tại ngày hội Đ/c Bùi Hồng Hoàng- Phó BTHU đã biểu dương những kết quả mà khu đã đạt được Đ/c mong muốn nhâ dân trong khu tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hoá, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời yêu cầu Ban công tác mặt trận, các đoàn thể khu cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Đ/c Phó bí thư Thường trực Hyện ủy tặng hoa chúc mừng tại ngày hội

 Tại ngày hội, khu Thắng Quê đã tuyên truyền các nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam và ký giao ước thi đua năm 2020 giữa các tổ chức đoàn thể và các khu dân cư./. 

Thực hiện: Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)