UBND họp phiên thường kỳ tháng 3/2019
  • Cập nhật: 20/03/2019
  • Lượt xem: 18837 lượt xem

UBND huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2019. Đồng chí Trần Vệt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND hyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Văn phòng HĐND&UBND Trình dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II/2019; Phòng tài nguyên và môi trường trình dự thảo báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/HU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020; Phòng Kinh tế Hạ tầng báo cáo dự thảo tiến độ 2 năm thực hiện Nghị quyết số 64-NQ/HU ngày 17/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII về ứng dụng khoa học, công nghệ có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.


Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe dự thảo các báo cáo, các ý kiến thảo luận đều khẳng định: Quý I năm 2019 các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều khởi sắc. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực vụ chiêm xuân 2018-2019 đạt hơn 4 nghìn ha, bằng 102% so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn được duy trì và phát triển ổn định; diện tích nuôi trồng thủy sản, diện tích trồng rừng mới đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển tốt; lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Kết luận hội nghị Đồng chí Trần Vệt Hùng - PBTHU - CTUBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp của huyện bám sát cơ sở, theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng rừng và cây có múi theo kế hoạch; chú ý dịch bệnh đàn vật nuôi đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi; phòng kinh tế hạ tầng cần tham mưu đôn đốc triển khai quyết liệt các dự án đã được phê duyệt.

Về công tác dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo để phân công cụ thể từng đồng chí phụ trách để chỉ đạo các xã, thị trấn; rà soát lại kế hoạch dồn đổi cho có tính khả thi đặc biệt là các xã chưa thực hiện mô hình nào ./.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )