XUÂN VIÊN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT
  • Cập nhật: 27/08/2019
  • Lượt xem: 35388 lượt xem

Theo Kế hoạch của UBND xã năm 2019 triển khai xây dựng tổng số 5,7 km đường ngõ, xóm. Trong đợt I/2019 tổ chức thực hiện 3,9 km như ở Khu Vải Đạng 3; Quảng Đông; Đồng Xuân 2 vv. Đến nay đã đạt trên 70% kế hoạch; với phương châm là Nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp công và vật liệu cát sỏi).Một số hình ảnh của nhân dân Xuân Viên đang tiến hành làm đường giao thông

 Qua một thời gian tổ chức thực hiện nhìn chung nhân dân rất vui mừng, phấn khởi tin tưởng tuyệt đối vào chủ chương của Đảng và Nhà nước. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 12/2019 Xuân Viên tiếp tục thực hiện phần còn lại của Kế hoạch năm 2019./.

T/h: Xuân Chinh (Cán bộ Văn hóa xã Xuân Viên)