Yên Lập khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh năm 2018
  • Cập nhật: 17/10/2018
  • Lượt xem: 34810 lượt xem

Ngày 15/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cho các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học cơ sở, Mầm non trên địa bàn huyện; Công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã (không thuộc đối tượng 3); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các đoàn thể ở các Thôn trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Đình Thu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp bồi dưỡng.

qp1

Toàn cảnh lễ khai mạc

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 15 đến hết ngày 18/10 các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước Việt nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "DBHB", bạo loạn lật đổ  của các thế lực thù địch đối với Việt nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên tham gia viết bài thu hoạch nộp để BTC lớp học đánh giá các nội dung, nhận thức các chuyên đề của các học viên báo cáo Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện./.

Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)