Bản hướng dẫn môi trường nông thôn
  • Cập nhật: 08/03/2018
  • Lượt xem: 45907 lượt xem

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tạo ra sản lượng nông nghiệp tăng dần theo thời gian, đời sống nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, các vấn đề về bảo vệ môi trường ở vùng nông thôn chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều vùng ở nông thôn trong tỉnh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường bức xúc và nghiêm trọng do ảnh hưởng trực tiếp của chất thải trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt gây ra cần phải giải quyết.

Xem chi tiết tại file đính kèm