Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020
  • Cập nhật: 26/03/2020
  • Lượt xem: 20645 lượt xem

Phuthoportal - Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Quyết địn số 1050-QĐ/UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020.

Phạm vi lập chương trình phát triển đô thị là toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Yên Lập với diện tích 1.345,8ha. Qua đó cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo điều kiện lập đề án công nhận đô thị thị trấn Yên Lập là đô thị loại V. Từ đó làm căn cứ để huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư.

Diện tích sàn nhà ở đạt bình quân 30m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 96%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 7%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, cụm công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 95%; tỷ lệ chiều dài các tuyến đường chính được chiếu sáng đạt 80%;...

Trong giai đoạn đầu (dự kiến năm 2018 - 2020) sẽ đầu tư phát triển thêm các khu vực nhà ở đô thị tại khu Núi Chùa, khu đồng Ca Ba. Các khu vực này dự kiến là khu vực đô thị hỗn hợp không gian ở và phát triển thêm các không gian chức năng cho đô thị thị trấn như khu dịch vụ thương mại, công cộng, cây xanh, thể dục thể thao...

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Ban Biên tập (nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)