Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Lập tổ chức Khóa học " Hỗ Trợ phụ nữ khởi nghiệp"
  • Cập nhật: 22/04/2019
  • Lượt xem: 10862 lượt xem

Trong 02 ngày 22 và 23/4, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Yên Lập phối hợp với Văn phòng Dự án Tài chính vi mô, thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam, tổ chức lớp học "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019. Tham dự lớp học gồm Giám đốc Hợp tác xã thu gom và xử lý rác thải xã Ngọc Lập, Hợp tác xã Nông nghiệp và môi trường xã Xuân Viên; Trưởng các tổ nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế huyện Yên Lập.

Thông qua lớp học giúp học viên nắm bắt được kiến thức và tư duy kinh doanh; các hoạt động kế toán và kiểm soát dòng tiền, áp dụng công cụ tài chính thông qua hoạt động mô phỏng, nâng cao kiến thức tiếp thị sản phẩm hàng hóa và cạnh tranh hàng hóa lành mạnh, qua đó áp dụng vào các mô hình Hợp tác xã và các nhóm liên kiết sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ngày càng phát triển./. 

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)