Mô hình giảm nghèo bền vững ở Yên Lập
  • Cập nhật: 26/11/2018
  • Lượt xem: 43015 lượt xem

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập giảm từ 19,4% năm 2016 xuống còn 11,3 % năm 2018.

Kết quả trên có được là nhờ vào sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương, cùng với đó là việc tuyên truyền vận động các hộ nghèo đưa các cây, con phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất tăng thu nhập, giúp cho các hộ thoát nghèo theo hướng bền vững.

Năm 2014 gia đình anh Hoàng văn Chung, ở thôn Thắng Quê, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 60 cây bưởi diễn giống từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, sau gần 4 năm vườn bưởi của gia đình anh phát triển tốt và đã cho thu hoạch được gần 50 triệu đồng, thấy có hiệu quả anh tiếp tục trồng thêm 150 cây bưởi diễn và hơn 40 cây cam canh.

buoi1

      Anh Hoàng văn Chung ở  thôn  Thắng Quê, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập 


buoi2

 Xã Đồng Thịnh  có trên 1.800 hộ gia đình, hơn 7 nghìn nhân khẩu, trong đó đống bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Từ nguồn vốn từ chương trình giảm nghèo của Chính Phủ cùng sự đồng  thuận của nhân dân trong  xã, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng  hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt về giống, vốn đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

buoi4

Ông Đinh Công Vận - Chủ tịch HND xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập cho biết: Trong những năm vừa qua các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Đồng Thịnh như mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, mô hình phát triển trồng cây ăn quả như  thanh long, bưởi kết hợp chăn nuôi gà thả vườn đã góp phần làm cho công tác giảm nghèo ở tại đại phương được đạt được kết qủa rất quan trọng, tỷ lệ hộ gia đình tái nghèo không còn và một số hộ đã vươn lên làm giàu.  

buoi3

Hiện nay xã Đồng Thịnh đã nhân rộng được trên 10 mô hình kinh tế hiệu quả đến với các hộ nghèo chủ yếu là các mô hình phát triển kinh tế từ cây ăn quả, một trong những thế mạnh của địa phương.

buoi5

Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập cho biết: Trong thời gian tới xã đẩy mạnh tuyên truền vận động bà con phát triển kinh tế để tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xuống dưới 10% và để  đạt được mục tiêu như vậy xã tăng cường vận động nhân dân cải tạo vườn tạp nâng cao năng xuất cây trồng vật nuôi và tích cực áp dụng các giống mới để tăng thu nhập cho bà con nhân dân.

Với hướng đi "Cho người dân cần câu chứ không phải con cá" đã từng bước đưa công tác giảm nghèo ở xã Đồng Thịnh nói riêng huyện Yên Lập có những chuyển biến rõ nét, qua đó không chỉ giúp cho các hộ nghèo có hướng phát triển kinh tế lâu dài mà còn thay đổi tư duy nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, góp phần tăng thu nhập và từng bước nâng cao đời sống ở những vùng đặc biệt khó khăn./.        

Bích Thọ - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)