Nguồn vốn tín dụng giúp nông dân Yên Lập phát triển sản xuất, kinh doanh
  • Cập nhật: 31/08/2018
  • Lượt xem: 23480 lượt xem

Thực hiện chủ trương về dồn đổi tích tụ ruộng đất, Thôn Đồng Cạn 8 thị trấn Yên Lập đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong thôn, làm tốt công tác dồn đổi tích tụ ruộng đất. Đến nay 100% diện tích các thửa ruộng đã được dồn đổi, bà con nông dân rất phấn khởi chuẩn bị nhận thửa ruộng của mình, bắt tay vào sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018.

Thực hiện chủ trương về dồn đổi tích tụ ruộng đất, Thôn Đồng Cạn 8 thị trấn Yên Lậpđã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong thôn, làm tốt công tác dồn đổi tích tụ ruộng đất. Đến nay 100% diện tích các thửa ruộng đã được dồn đổi, bà con nông dân rất phấn khởi chuẩn bị nhận thửa ruộng của mình, bắt tay vào sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018.

 Gia đình Ông Hoàng Văn Nghị, Thôn Đồng Cạn 8, thị trấn Yên Lập, có hơn 8 sào ruộng  gồm 5 thửa, nằm rải rác ở các xứ đồng của thôn, do vậy việc canh tác trên nhiều mảnh ruộng cách xa nhau là rất vất vả, tốn nhiều công sức, khó để đưa máy móc vào canh tác, khi được tuyên truyền vận động về chủ trương dồn đổi tích tụ ruộng đất ông Nghị và gia đình rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ.

R1

R2

R3

 

Một số hình ảnh đo đạc, san ủi, dồn đổi tích tụ ruộng đất tại cánh đồng cả, thị trấn Yên Lập.

Ông Hoàng Văn Nghị, Thôn Đồng Cạn 8, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập: "Gia đình tôi và bà con trong khu rất yên tâm, phấn khởi thực hiện chủ trương dồn đổi tích tụ ruộng đất, vì sau này việc đi lại, canh tác sẽ thuận tiện hơn nhiều". Đ/c Nguyễn Đức Liễu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban mặt trận Thôn Đồng Cạn 8, thị trấn Yên lập, huyện Yên Lập trao đổi: "Chúng tôi đang khoanh vùng, đo đạc theo từng thửa, sau đó lên sơ đồ phân bổ cho từng hộ, với hình thức tổ chức cho các hộ nhúp phiếu, được chỗ nào thì làm chỗ đó, bà con nhân dân rất hưởng ứng và ủng hộ". Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Đến nay, 82 hộ dân trong khu Đồng Cạn 8 đều đồng tình hưởng ứng dồn đổi 19,9ha đất ruộng với 356 thửa trước đây, dồn đổi lại còn 82 thửa, giảm 77,3% số thửa so với trứơc khi dồn đổi. Đ/c: Đỗ Tuấn Vinh, chủ tịch UBND thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập cho biết: " Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân năm 2018 chúng tôi tập trung dồn đổi trước 38 ha, với tỷ lệ sau khi dồn đổi sẽ giảm số thửa suống còn 30% (cứ 100 thửa xuống còn 30 thửa), trong quá trình triển khai, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Do vậy, các bước đang thực hiện theo đúng kế hoạch, phấn đấu đảm bảo tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân".

Trong thời gian tới, thị trấn Yên Lập tiếp tục chỉ đạo các thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân trong việc triển khai thực hiện dồn đổi tích tụ ruộng đất. Qua đó hình thành cánh đồng mẫu lớn thuận tiện cho máy móc vào sản xuất, giải phóng sức lao động cho người nông dân, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, đưa cây con giống có năng xuất sản lượng cao vào canh tác, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)