Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc
  • Cập nhật: 02/12/2019
  • Lượt xem: 23150 lượt xem

Trong 2 ngày 27 và 28//11, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận; công tác thanh tra nhân dân năm 2019 cho hơn 80 đồng chí cán bộ Mặt trận tổ quốc, thành viên ban thanh tra nhân dân của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Tại lớp tập huấn các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước; một số vấn đề trong Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội  của Mặt trân tổ quốc Việt nam; Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác MTTQ, thanh tra ở cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng giám sát phản biện xã hội, kịp thời phát hiện kiến nghị  với chính quyền các cấp để sử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)