Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX)
  • Cập nhật: 02/05/2019
  • Lượt xem: 7875 lượt xem

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc (Nghị quyết số 24-NQ/TW) và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông (Chỉ thị số 45-CT/TW) tại huyện Yên Lập. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Làm việc với đoàn có các Đ/c: Hà Đức Quảng - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Thu - Uỷ viên BTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Yên Lập báo cáo tra kết quả 15 năm thực hiện (Nghị quyết số 24-NQ/TW) và 25 năm thực hiện (Chỉ thị số 45-CT/TW) tại huyện Yên Lập.

Qua 15 năm thực hiện (Nghị quyết số 24-NQ/TW) và 25 năm thực hiện (Chỉ thị số 45-CT/TW), việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện huyện Yên Lập được triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9 triệu đồng/người/năm (năm 2003) lên 22,7 triệu đồng/người/năm (năm 2018).

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo từng giai đoạn đã được triển khai, thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi được quan tâm thực hiện. Năm 2016 toàn huyện còn 11 xã đặc biệt khó khăn, đến nay đã có 10 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, người dân vùng dân tộc thiểu số tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.


Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của huyện Yên Lập trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm công tác truyền thông đến đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ đặc biệt là con em vùng dân tộc, tôn giáo; phát huy năng lực, sự chủ động của nhân dân trong phát triển kinh tế, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân tộc, góp phần từng bước giảm nghèo bền vững tại địa phương./.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)