Yên Lập tăng cường các biện pháp thu ngân sách cuối năm
  • Cập nhật: 04/11/2019
  • Lượt xem: 33425 lượt xem

Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, huyện Yên Lập đã chỉ đạo ngành thuế phối hợp với các ngành, địa phương chủ động thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước tập trung cao để hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2019, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm, Chi cục thuế huyện Yên Lập đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các xã, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định nguồn thu NSNN. Đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang trong giai đoạn khó khăn để từ đó có các biện pháp tăng cường quản lý thuế. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Thọ nói: Về nghĩa vụ chính sách nộp thuế nhà nước hàng năm công ty nộp ngân sách trên 4 tỷ đồng, 9 tháng năm 2019 doanh nghiệp đã đóng trên 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra lo chế độ công nhân viên chức, đảm bảo mức sống cho người lao động"

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.Thực hiện giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, đôn đốc kê khai thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, điều chỉnh chứng từ, hạch toán các khoản thu NSNN; tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời theo Luật quản lý thuế, quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh. Với các giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 88 tỷ đồng, đạt 101% dự toán tỉnh giao; bằng 129% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số sắc thuế thu đạt khá là: Thuế thu tiền sử dụng đất, thuê đất và khai thác khoáng sản; Thuế Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh; thu phí, lệ phí..Tuy nhiên tình hình nợ đọng thuế vẫn còn nhiều do một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.Với vai trò là cơ quan chức năng, ngành Thuế Yên Lập đang tập trung rà soát, đánh giá lại các nguồn thu; phối hợp tăng cường quản lí thu thuế và khai thác nguồn thu còn tiềm năng, các khoản nợ động thuế. Ông Lương Đắc Thơm- Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Lập cho biết "Để chống thất thu đoàn liên nghành chỉ đạo rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn, điều chỉnh doanh thu đưa vào quản lý thuế, đồng thời đôn đốc thu hồi nợ đọng của các hộ kinh doanh còn nợ đọng thuế, xử lý hộ còn nợ thuế để đơn vị hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trên giao".

Năm 2019, huyện Yên Lập được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 79 tỷ đồng. Chi cục thuế huyện Yên Lập đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chống thất thu ngân sách để hoàn thành và vượt kế hoạch ngân sách năm 2019./.

 

Thực hiện: Hồng Vân - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)