Yên lập tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019
  • Cập nhật: 14/01/2019
  • Lượt xem: 35372 lượt xem

Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Lập vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Dân quân tự vệ năm 2019 cho đồng cho 85 đồng chí là Chính trị viên phó; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó; Trung đội trưởng của các xã thị trấn và Tự vệ trưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

 taphuan1

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 7 ngày từ ngày 07 đến ngày 13/01, các học viên được truyền đạt những chuyên đề về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước Việt nam về phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; chiến tranh bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, anh ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, nhà nước ta; Công tác quốc phòng và quản lý Nhà nước về quốc phòng ở xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức; Xây dựng và hoạt động của xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức ở cơ sở; tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, một số ký hiệu quân sự, cách viết vẽ trên sơ đồ, bản đồ; tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến đấu DQTV; tổ chức và phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật DQTV, Trung đội DQTV bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; tập bắn súng ngắn K54./.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)