Tuyên truyền pháp luật tại xã Xuân An và xã Xuân Viên
  • Cập nhật: 06/04/2021
  • Lượt xem: 7893 lượt xem

Ngày 5/4, Cục trợ giúp pháp lý - Bộ tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ, phòng Tư pháp huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị chuyên đề điểm, khảo sát nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại khu Hon, xã Xuân An và khu 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập.


Tại hội trường khu Hon 2, xã Xuân An

Tại Hội nghị các hộ dân khu Hon1, Hon 2, xã Xuân An và khu 3, xã Xuân Viên được cán bộ Cục trợ giúp pháp lý phổ biến một số nội dung về các đối tượng được trợ giúp pháp lý miến phí, thủ tục trợ giúp pháp lý liên quan trực tiếp đến người dân, những thông tin hữu ích cho người dân về pháp luật trong đó có trợ giúp pháp lý, chú trọng cho đối tượng là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, trẻ em và một số đối tượng đặc thù khác.

Tại khu 3, xã Xuân Viên

Nhiều câu hỏi thắc mắc trong các lĩnh vực mà người dân quân tâm, vướng mắc được cán bộ Cục trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ trả lời thỏa đáng được người dân đồng tình cao.

Thông qua buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và khảo sát giúp cho người dân những thôn đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn thấp hiểu rõ hơn về trợ giúp pháp lý từ đó nâng cao khả năng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý, cũng qua khảo sát để thu thập thông tin về nhu cầu được trợ giúp pháp lý của người dân.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )