Yên Lập: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 87 năm 2021
  • Cập nhật: 27/04/2021
  • Lượt xem: 5698 lượt xem

Vừa qua, Trường Chính trị tính phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tich UBND huyện; đồng chí Đỗ Quốc Dân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện cùng toàn thể học viên của lớp học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 - Khóa 87 tại Trung tâm Chính trị huyện thu hút hơn 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Thời gian của lớp Bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22/4/2021 đến tháng 12/2021. Theo đó, các học viên được trang bị những kiến thức của Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành, bao gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, được chia thành 3 phần chính: Kiến thức chung về hành chính nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ; các kỹ năng thực thi công vụ và một số kỹ năng cần thiết của nền hành chính nhà nước. Ngoài ra, cuối khóa, học viên làm bài tiểu luận tình huống quản lý nhà nước.


Qua lớp học, nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân./.

Thực hiện: Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)