Yên Lập: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • Cập nhật: 04/05/2021
  • Lượt xem: 6544 lượt xem

Ngày 3/5, đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyên ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn. Cùng đi có lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Y tế và Công an huyện.
Đ/c: Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyên ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh Covid-19 của huyện cùng đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh: quán karaoke, quán internet, quán bia hơi và tại Trung tâm Y tế huyện.

 Tại các điểm kiểm tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện yêu cầu các chủ các cơ sở kinh doanh: quán karaoke, quán internet, quán bia hơi ...  tạm dừng hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nắm bắt các trường hợp di chuyển từ vùng có dịch về địa bàn, phối hợp với Trung tâm Y tế của huyện thực hiện khai báo y tế, phát hiện kịp thời đối tượng F1 đưa đi cách ly tập trung, truy vết F1 và xác định đối tượng F2, F3 để theo dõi, cách ly tại gia đình, đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện; tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về cách phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt khuyến cáo 5k của Bộ Y tế: khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung đông người nơi công cộng và khai báo Y tế; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)