Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý II năm 2020
  • Cập nhật: 30/06/2020
  • Lượt xem: 11257 lượt xem

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Phòng Y tế ban hành báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý II năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm

Phòng Y tế