Bảo hiểm xã hội Yên Lập ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật, BHXH, BHYT
  • Cập nhật: 17/06/2022
  • Lượt xem: 3825 lượt xem

Ngày 16/6, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế; Triển khai Quyết định số 1155 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tới dự có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai và ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội; Triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 1155 ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với các nội dung chính như: thực hiện quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng đại lý thu theo Quyết định 1599 ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam, hướng dẫn đại lý thu thực hiện chuyển giao theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 1155 của BHXH.  Qua đó giúp cho BHXH huyện và các xã, thị trấn, tổ chức chính trị xã hội, thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, nội dung theo Quyết định đã được ban hành./.

Bích Thọ - Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT -DL và TT Yên Lập)