Bổ sung 11 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra, vào tỉnh
  • Cập nhật: 05/08/2021
  • Lượt xem: 5761 lượt xem

Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý người ra, vào địa bàn, cùng với việc duy trì 10 chốt kiểm soát dịch đã được thành lập, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập bổ sung 11 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra, vào tỉnh, gồm:

Chốt số 11 tại: Quốc lộ 70 - xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa (đi Yên Bái).
Chốt số 12 tại: Quốc lộ 2D - xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (đi Yên Bái).
Chốt số 13 tại: Quốc lộ 32C - xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa (đi Yên Bái).
Chốt số 14 tại: Quốc lộ 32 - xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (đi Yên Bái).
Chốt số 15 tại: Quốc lộ 32B - xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (đi Sơn La).
Chốt số 16 tại: Quốc lộ 70B - xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (đi Hòa Bình). 
Chốt số 17 tại: Quốc lộ 2 - xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).
Chốt số 18 tại: Quốc lộ 37 - xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng (đi Yên Bái).
Chốt số 19 tại: Tỉnh lộ ĐT322 - xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).
Chốt số 20 tại: Tỉnh lộ ĐT323I - Cầu Sông Lô, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).
Chốt số 21 tại: Tỉnh lộ ĐT323I - Cầu Kim Xuyên, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng (đi Tuyên Quang).
 

Giao UBND các huyện, thành, thị (nơi có địa điểm đặt chốt) chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí lực lượng và vận hành các chốt kiểm soát; chủ động nghiên cứu, bố trí lực lượng cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại mỗi chốt. 

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập 10 Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh, gồm: 

Chốt số 1 tại: Nút giao IC07, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Tp. Việt Trì.

Chốt số 2 tại: Sau cầu Việt Trì, Tp. Việt Trì.

Chốt số 3 tại: Sau cầu Hạc Trì, Tp. Việt Trì.

Chốt số 4 tại: Sau cầu Văn Lang, Tp. Việt Trì.

Chốt số 5 tại: Nút giao IC08, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Phù Ninh.

Chốt số 6 tại: Nút giao IC09, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Tx. Phú Thọ.

Chốt số 7 tại: Nút giao IC10, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Cẩm Khê.

Chốt số 8 tại: Sau cầu Trung Hà, huyện Tam Nông.

Chốt số 9 tại: Sau cầu Đồng Quang, huyện Thanh Thủy.

Chốt số 10 tại: Nút giao IC11, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Hạ Hòa.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 21/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.


Ban Biên tập