Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
  • Cập nhật: 07/06/2021
  • Lượt xem: 27817 lượt xem

Theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo đó, để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các Ban quản lý rừng, lực lượng Kiểm lâm thường xuyên tổ chức tuần tra PCCCR trong suốt thời gian cao điểm, các ngày nắng nóng; duy trì chế độ trực 24/24 giờ hàng ngày để theo dõi, cập nhật, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra trong lâm phận quản lý. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo khi có cháy rừng xảy ra. Kiểm tra các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, tu sửa đường băng trắng cản lửa; giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp huyện, cấp xã, các Công ty lâm nghiệp và các chủ rừng; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ.  Phối hợp với các lực lượng (Công an, Quân đội) chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng để hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, dự báo cháy rừng trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng; đồng thời, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và sẵn sàng hiệp đồng với các lực lượng dập tắt đám cháy trong trường hợp xảy ra cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương điều tra, xác định rõ nguyên nhân nếu xay ra cháy rừng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thôn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cập nhật thường xuyên và đưa tin kịp thời về diễn biến thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường thời lượng tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng.

Chủ tịch UBND huyện: Kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, các ngày năng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Có phương án và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng. Thường xuyên cập nhật, chuyển tải kịp thời các thông tin về diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để chủ rừng, người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Khi có cháy rừng xảy ra, các địa phương, đơn vị và các chủ rừng phải phát hiện kịp thời, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý, đồng thời báo cáo ngay về các cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo huy động lực lượng hỗ khi cần thiết.        

Chi tiết nội dung Công điện tại đây

Ban biên tập