Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 17/05/2021
  • Lượt xem: 13115 lượt xem

Tài liệu hướng dẫn chức năng "Nhập liệu" và "Gửi báo cáo" trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Thọ

1. Các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo số liệu:

Báo cáo mới được giao >> Chuyên viên dùng tài khoản “nhập liệu” để  Nhập liệu >> Trình lãnh đạo >> Lãnh đạo dùng tài khoản “gửi báo cáo” để  Duyệt báo cáo >> Gửi báo cáo đi.

2. Đăng nhập hệ thống:

Người dùng truy cập website: http://baocao.phutho.gov.vn/

Có hai loại tài khoản cung cấp cho các cơ quan, đơn vị:

1. Tài khoản “tổng hợp”: dành cho chuyên viên nhập số liệu và tổng hợp theo các tiêu chỉ được giao trong báo cáo.

2. Tài khoản “gửi báo cáo”: dành cho lãnh đạo kiểm tra, xem các số liệu được nhập, phê duyệt và gửi lên cấp cao hơn.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP LIỆU VÀ GỬI BÁO CÁO TẠI ĐÂY

Lê Quang