Khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng
  • Cập nhật: 08/05/2021
  • Lượt xem: 10322 lượt xem

Ngày 08/5, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 601/UBND-YT về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết liệt và nghiêm túc các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần theo Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập.

Rà soát bổ xung phương án bảo đảm phòng chống dịch tại chỗ khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục truy vết các đối tượng tiếp xúc theo Thông báo khẩn số 1, 2 ,3 của Sở Y tế; chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiện quản lý, giám sát đối tượng cách ly tại nhà/nơi cư trú theo đúng qui định.

2. Phòng Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện) chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế chủ động bám sát diễn biến tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời các biện pháp phòng chống dịch chủ động, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; xem xét, kịp thời đề xuất mua sắm vật tư y tế để bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp phòng Y tế, UBND các xã thị trấn khảo sát, nghiên cứu các cơ sở cách ly tập trung bổ sung để kịp thời đáp ứng khi cần thiết.

4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bám sát diễn biến tình hình, cung cấp thông tin để người dân biết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu; đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động, biện pháp triển khai phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng để người dân không chủ quan, lơ là những cũng không hoang mang lo lắng.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, thực hiện hoạt động dạy, học theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

6. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Công trình công cộng huyện chủ trì và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp.

Ban Biên tập