Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; điểm di tích văn hóa trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 22/02/2021
  • Lượt xem: 10741 lượt xem

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện

1. Thời gian: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

2. Địa điểm kiểm tra: Tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; các điểm di tích văn hóa trên địa bàn huyện.

3. Thành phần:

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin (02 người, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin làm Trưởng đoàn).

- Đại diện Công an huyện (01 người).

- Đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01 người).

- Đại diện xã, thị trấn có khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; điểm di tích văn hóa trên địa bàn (01 người).

4. Nội dung kiểm tra:

4.1. Đối với khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú

Các cứ Văn bản số 4159/BVHTTDL-TCDL, ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 826/SVHTTDL-QLDL, ngày 30/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký, đánh giá an toàn Covid-19 đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn theo các tiêu chí về an toàn Covid-19 trong các cơ sở lưu trú du lịch:

- Kiểm tra việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trên hệ thống tại địa chỉ  http://safe.tourism.com.vn.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn Covid-19 tại cơ sở theo các tiêu chí trong bảng đánh giá an toàn Covid-19 trong cơ sở lưu trú du lịch đính kèm Văn bản số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.2. Đối với các điểm di tích văn hóa

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

- Có nội quy, quy định, hướng dẫn du khách tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Chuẩn bị trang thiết bị y tế cần thiết để chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch (Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, …) để ở vị trí phù hợp.

- Thực hiện đeo khẩu trang; hướng dẫn du khách thực hiện sát khuẩn, giữ khoảng cách phù hợp; hạn chế số lượng người cùng lúc vào các điểm di tích …

Phòng Văn hóa và Thông tin