Ngày 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh Phú Thọ tại Trung đoàn 753, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì.
  • Cập nhật: 07/05/2021
  • Lượt xem: 5663 lượt xem

Quy mô của Bệnh viện được triển khai ở giai đoạn 1 là 30 giường bệnh. Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

 Các hoạt động của cơ sở y tế này chịu sự chỉ đạo, quản lí, điều hành trực tiếp của Sở Y tế. Thời gian hoạt động từ 13h00 ngày 7/5/2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền giải thể sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các khoa, phòng. Xem xét phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện theo từng giai đoạn.

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Việt Trì để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, lực lượng và phương tiện phục vụ theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của Bệnh viện. Sở Tài chính căn cứ đề xuất của Sở Y tế cân đối, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Bệnh viện Dã chiến.

Ban Biên tập