Thông báo: Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020
  • Cập nhật: 21/07/2020
  • Lượt xem: 5499 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạp thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020