Thông báo: Mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá
  • Cập nhật: 28/05/2021
  • Lượt xem: 24579 lượt xem

Theo Thông báo số 55/TB-UBND huyện ngày 27/5/2021 của UBND huyện về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá

Theo đó, tài sản, danh mục, số lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá cụ thể như sau:

          Tên tài sản đấu giá: 03 cây gỗ bị thiệt hại do bão lốc quật đổ tại khu Thắng Quê, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập.

          Danh mục, số lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể như sau:

STT

Danh mục

Số lượng (m3)

Giá khởi điểm (đồng)

Ghi chú

1

Gỗ Sến mật

16,122

132.122.000

 

2

Gỗ Gội tía

7,714

15.729.000

 

3

Gỗ Đa

10,454

2.546.000

 

 

Tổng cộng

 

150.397.000

 

( Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng)

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

           Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá nêu trên.

          Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản.

 Hồ sơ đăng ký gồm

          Văn bản đề nghị được thực hiện.

          Hồ sơ năng lực của đơn vị.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/5/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2021.

 Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103870144.

File đính kèm Tại đây

Phòng Tài chính - Kế hoạch