Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới
  • Cập nhật: 05/04/2021
  • Lượt xem: 8031 lượt xem

Thực hiện văn bản số 1265/UBND-KGVX -Ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chỉ đạo phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đánh giá tiêu chí an toàn phòng dịch tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người.  

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được đi thăm quan, du lịch, tham gia các hoạt động lễ hội ngoài địa bàn tỉnh (trừ những vùng có dịch); tuy nhiên phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, khai báo y tế theo hướng dẫn, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. 

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để bảo đảm đáp ứng mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Sở Y tế để tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng.

Ban biên tập