Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Minh Hòa năm học 2021-2022
  • Cập nhật: 27/07/2021
  • Lượt xem: 8870 lượt xem

Ngày 26/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ra văn bản số: 990/SGD&ĐT-GDTrH về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Minh Hòa năm học 2021-2022

Cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu được tuyển bổ sung: 28.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Lập, đã tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức. Trong trường hợp đã tuyển hết số học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Lập mà vẫn còn chỉ tiêu được giao thì được tuyển học sinh có hộ khẩu tại các huyện, thị, thành trong tỉnh Phú Thọ.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

ĐXT =2(ĐT + ĐV + ĐA) + ĐUT + ĐKK

Trong đó ĐT, ĐV, ĐA lần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (tính theo thang điểm 10); ĐUT,  ĐKK lần lượt là điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp của điểm xét tuyển cho đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn; Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 8 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 8 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

- Thời gian tuyển sinh:

+ Hoàn thành tuyển sinh trước ngày 5/8/2021.

+ Duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở GD&ĐT: Ngày 6/8/2021.

Ban Biên tập