Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 2
  • Cập nhật: 25/02/2021
  • Lượt xem: 4059 lượt xem

Ngày 24/2/2021, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH của huyện. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phòng Tài chính và Kế hoạch trình Dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 - 2020, kết quả nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, 19/19 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,44%/ năm vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 28,3 triệu đồng/người vượt 0,3 triệu so với Nghị quyết; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả nhiệm kỳ hơn 4 nghìn tỉ đồng; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 52,6% vượt mục tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm bình quân  3,4%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,13%; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt mục tiêu Nghị quyết….

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 từ đó để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; thu hút các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong điểm trong phát triển kinh tế; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh xây dựng huyện Yên Lập phát triển toàn diện và bền vững. 

Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)