Yên Lập: Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng.
  • Cập nhật: 15/06/2021
  • Lượt xem: 5821 lượt xem

Chiều12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “ Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng từ Trung ương đến địa phương trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện cóĐ/c: Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Bùi Hồng Hoàng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Hà Việt Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo; Lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện; Cán bộ đảng viên khối Đảng đoàn thể, Cơ quan Chính quyền huyện.Toàn cảnh HN trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị huyện

Tại 18 điểm cầu trên địa bàn huyện, các Chi, Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia học tập đạt tỷ lệ trên 98%.


HN trực tuyến tại điểm cầu Đảng bộ xã Nga Hoàng

Tại đây các đại biểu được học tập chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn thịnh, hạnh phúc”.

Thông qua học trực tuyến giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện   nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, từ đó tự giác rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Thực hiện: Hồng Vân - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)