Yên Lập sẵn sàng cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 09/04/2021
  • Lượt xem: 3602 lượt xem

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trên địa bàn huyện thành công và trở thành ngày hội của toàn dân. Thời gian này, huyện Yên Lập đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho cho công tác bầu cử.

Từ nhiều tháng qua công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được Đảng ủy, UBND xã Lương Sơn nghiêm túc triển khai đảm bảo theo luật định, đến nay xã đã tổ chức song hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, số lượng hiệp thương lần 2 xã đã giới thiệu được 52 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra ứng cử đại biểu HĐND xã.

 

Lương Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Trần Chung Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn, cho biết: Đến thời điểm này đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều được sự tín nhiệm của các cư tri ở khu dân cư, cũng như các cơ quan, đơn vị; đối với những thành phần, cơ cấu, số lượng đều đảm bảo, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn tiếp tục triển khai các bước như hiệp thương lần 3 để chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Đến nay 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc họp khu dân cư lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu đại biểu HĐND các cấp; đồng thời xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện.  

Ông Nguyễn Tô Hoài, cử tri thị trấn Yên Lập mong muốn: Cử tri chúng tôi mong muốn được giới thiệu và bầu những người có đức, có tài trúng cử vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đại diện cho ý trí nguyện vọng của cử tri để đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp nhân dân được ấm no, hạnh phúc.   


Lấy ý kiến nhận xét cư tri nơi cư trú tại khu Đồng Khanh, xã Đồng Lạc

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện Yên Lập đã giới thiệu được 63 người đủ điều kiên, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, có cơ cấu kết hợp đại biểu là nữ chiếm 47,6%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 69,8%; số đại biểu tái cử chiếm 19,05%; người ngoài đảng chiếm 6,3%; số đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 44,4%.  Không chỉ đảm bảo về cơ cấu, thành phần, những người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đều có uy tín, tại nơi cư trú và đơn vị công tác.

         Ông  Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập cho biết: Đến thời điểm này trên địa bàn huyện Yên Lập đã kết thức hội nghị hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ các ứng viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Mặt trận cơ sở đang lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công, Yên Lập đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn về Luật bầu cử và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời tập trung tối đa công tác nhân lực, vật lực chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất, là tiền đề quan trọng để Yên Lập tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bài, ảnh: Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)