Báo cáo cập nhật (8h, ngày 13/3/2020) của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 16/03/2020
  • Lượt xem: 2771 lượt xem

Theo báo cáo cấp nhật (8h, ngày 13/3/2020) của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, như sau: